Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Samorządowe Kubusia Puchatka w Dobrzyniu n. Wisłą

Wyszukiwarka

Odnośniki

  • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

    www.bip.gov.pl
  • Fotokod z linkiem do tej strony

    Fotokod

Treść strony

Status prawny

Przedszkole Samorządowe im. Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą
jest przedszkolem publicznym, działa na podstawie:


1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4).
2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4)
3. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624
ze zm.)
4. Statutu Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą.


Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Nadzór pedagogiczny sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Metryka

  • opublikował: Kamila Kwiatkowska
    data publikacji: 2021-01-26 07:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1439
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-26 07:52