Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Samorządowe Kubusia Puchatka w Dobrzyniu n. Wisłą

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Status prawny

Przedszkole Samorządowe im. Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą jest przedszkolem publicznym, działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4).
  2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4)
  3. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.)
  4. Statutu Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Dobrzyń nad Wisłą.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Metryka

  • opublikował: Kamila Kwiatkowska
    data publikacji: 2021-01-26 07:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2078
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-26 07:52:51